مدرسه ی آبی

دریچه ای نو به آموزش ابتدایی

مدرسه ی آبی

دریچه ای نو به آموزش ابتدایی

مدرسه ی آبی

مطالب علمی آموزشی تربیتی پایه ی اول ابتدایی
--------------------------------------------------------
دوباره شروع تازه
دوباره رقص سرو در باغ آرزوها
آرزوهای سبز...
سبزی اش مثل پونه، مثل نعنا
بوی خوبی دارد
این شروع تازه
بوی عطر جانماز مادرم
رنگ خوبی دارد
این شروع تازه
رنگی از رنگین کمان هفت رنگ آسمان
کاش پایدار باشد
تازگی این شروع تازه...

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
پیوندهای روزانه

۵ مطلب با موضوع «ریاضی :: محتوای الکترونیکی» ثبت شده است

عنوان: بسته ی آموزشی اعداد دو رقمی 10 تا 19 و 20 تا 90

شامل: پاورپوینت اعداد دو رقمی اعداد 10 تا 19

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: فایل های این بسته رایگان نیست. برای دریافت این فایل ها به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنید.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی مفهوم و نماد جمع، تفریق و جمع و تفرق روی محور

شامل: پاورپوینت تساوی - پاورپوینت کمتری - پاورپوینت بیشتری

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: فایل های این بسته رایگان نیست. برای دریافت این فایل ها به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنید.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی مفهوم و نماد تساوی، کمتری و بیشتری

شامل: پاورپوینت تساوی - پاورپوینت کمتری - پاورپوینت بیشتری

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: فایل های این بسته رایگان نیست. برای دریافت این فایل ها به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنید.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی اعداد 6 تا 10

شامل: پاورپوینت آموزش عدد 6 - کاربرگ عدد 6 - پاورپوینت آموزش عدد 7 - کاربرگ عدد 7 - پاورپوینت آموزش عدد 8 - کاربرگ عدد 8 - پاورپوینت آموزش عدد 9 - کاربرگ عدد 9 - پاورپوینت آموزش عدد 10 - کاربرگ عدد 10

فرمت: PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی اعداد 1 تا 5

شامل: پاورپوینت عدد 1 - کاربرگ آموزش عدد 1 - پاورپوینت آموزش عدد 2 - کاربرگ عدد 2 - پاورپوینت آموزش عدد 3 - کاربرگ عدد 3 - پاورپوینت آموزش عدد 4 - کاربرگ عدد 4 - پاورپوینت آموزش عدد 5 - کاربرگ عدد 5

فرمت: PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی