مدرسه ی آبی

دریچه ای نو به آموزش ابتدایی

مدرسه ی آبی

دریچه ای نو به آموزش ابتدایی

مدرسه ی آبی

مطالب علمی آموزشی تربیتی پایه ی اول ابتدایی
--------------------------------------------------------
دوباره شروع تازه
دوباره رقص سرو در باغ آرزوها
آرزوهای سبز...
سبزی اش مثل پونه، مثل نعنا
بوی خوبی دارد
این شروع تازه
بوی عطر جانماز مادرم
رنگ خوبی دارد
این شروع تازه
رنگی از رنگین کمان هفت رنگ آسمان
کاش پایدار باشد
تازگی این شروع تازه...

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
پیوندهای روزانه

...خداوند گرمای سخت

به نام خدای بهار

خدای گل و سبزه زار

خداوند گرمای سخت

گل و میوه و رود و درخت

خداوند پاییز زرد

انار و به و باد سرد

خدای زمستان پاک

و هر دانه ای زیر خاک

به نام خدای زمین

خدای هم آن و هم این


...به نام خداوند رنگین کمان

به نام خداوند رنگین کمان

خداوند بخشنده ی مهربان

خداوند زیبایی و عطر و رنگ

خداوند پروانه های قشنگ

خداوند باران و نقل و تگرگ

نفس های باد و تپش ها ی برگ

خدایی که سرشار آرامش است
طرفدار سرسبزی و دانش است

و از نور باران صمیمی تر است

خدای صمیمی، خدای سلام

خدای غزل، قصه ی ناتمام

خدایا به ما مهربانی بده

دلی ساده و آسمانی بده

دلی مثل گل خانه ی دوستی

پر از عطر و پروانه ی دوستی

دلی چون دل کوچک باغچه

دلی که به عشق تو وا می شود

پر از رنگ و بوی دعا می شود

محمود پور وهاب