مدرسه ی آبی

دریچه ای نو به آموزش ابتدایی

مدرسه ی آبی

دریچه ای نو به آموزش ابتدایی

مدرسه ی آبی

مطالب علمی آموزشی تربیتی پایه ی اول ابتدایی
--------------------------------------------------------
دوباره شروع تازه
دوباره رقص سرو در باغ آرزوها
آرزوهای سبز...
سبزی اش مثل پونه، مثل نعنا
بوی خوبی دارد
این شروع تازه
بوی عطر جانماز مادرم
رنگ خوبی دارد
این شروع تازه
رنگی از رنگین کمان هفت رنگ آسمان
کاش پایدار باشد
تازگی این شروع تازه...

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب با موضوع «هنر :: ترانه» ثبت شده است

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 10

شامل: پاورپوینت نگاره ی 10 - تکلیف نگاره ی 10 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 10 - شعر عید اومد - شعر نگاره ی 10

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 9

شامل: پاورپوینت نگاره ی 9 - تکلیف نگاره ی 9 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 9 - شعر آمد اذان - شعر نگاره ی 9

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 8

شامل: پاورپوینت نگاره ی 8 - تکلیف نگاره ی 8 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 8 - شعر حیوانات - شعر نگاره ی 8

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 7

شامل: پاورپوینت نگاره ی 7 - تکلیف نگاره ی 7 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 7 - شعر سبز و سبز و سبز - شعر نگاره ی 7

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 6

شامل: پاورپوینت نگاره ی 6 - تکلیف نگاره ی 6 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 6 - شعر پارک - شعر نگاره ی 6

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 5

شامل: پاورپوینت نگاره ی 5 - تکلیف نگاره ی 5 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 5 - شعر چهارشنبه - شعر نگاره ی 5

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 4

شامل: پاورپوینت نگاره ی 4 - تکلیف نگاره ی 4 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 4 - شعر ماه مهربان - شعر نگاره ی 4

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 3

شامل: پاورپوینت نگاره ی 3 - تکلیف نگاره ی 3 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 3 - شعر چراغ راهنمایی - شعر نگاره ی 3

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 2

شامل: پاورپوینت نگاره ی 2 - تکلیف نگاره ی 2 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 2 - شعر راه مدرسه - شعر نگاره ی 2

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی

عنوان: بسته ی آموزشی نگاره ی 1

شامل: پاورپوینت نگاره ی 1 - تکلیف نگاره ی 1 - ترانه ی مرتبط با نگاره ی 1 - شعر پنج انگشت - شعر نگاره ی 1

فرمت: MP3- PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

  • لیلا توکلی